תביעות תלמידים וילדים

תביעות תלמידים וילדים

תביעות תלמידים וילדים

ילדים רבים נפגעים בתאונות בבית הספר ומחוצה לו, בחצר, בגינה, בטריקת דלת בית הספר על היד שהובילה לקטיעת איברים ועוד.

 

משרידנו מטפל בשתי סוגי תביעות:

 

תביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות.

ותביעת נזיקין כנגד הגורם שגרם ברשלנות לנזק (בית ספר, עירייה וכו').

 

באשר לפוליסת ביטוח תאונות אישיות (פוליסת תלמידים):

כל ילד מגיל הגן ועד גיל 18 מבוטח עפ"י חוק בפוליסה ביטוח תאונות אישיות. ילד שנפגע באירוע תאונתי כלשהו בגן, בבית הספר או בכל מקום אחר, בכל שעות היממה, בכל ימות השנה כולל חופשים, זכאי לפיצוי כספי בהתאם לפוליסה.

באחריות הרשויות המקומיות לבטח את כל התלמידים עד גיל 18, הפרמיה נגבית מההורים בתחילת השנה. התלמיד מכוסה גם אם לא נגבה תשלום מהוריו בגין הביטוח.

חלק ניכר מההורים אינם מודעים לכך שילדיהם מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות המאפשרת קבלת פיצוי כספי בגין תאונות אישיות בזמן הלימודים או מחוץ למסגרת הלימודים. לעיתים מדובר בסכומי פיצוי גבוהים מאד.

חשוב לציין שהזכאות לפיצוי בביטוח תלמידים קיימת גם במקרים שבהם התאונה קרתה בעקבות מעשה שובבות של הילד או אפילו התרשלות או של ההורים או כל גורם אחראי אחר.

במקרים של תאונות דרכים, פעולות איבה או מלחמה, מחלה שאינה נובעת מתאונה אין כיסוי ביטוחי.

תביעה בהתאם לפוליסות תאונות תלמידים מתיישנת כעבור שלוש שנים מיום אירוע התאונה. מכיוון שמדובר בקטינים מניין שלוש השנים מתחיל רק מהגעתם לגיל 18, משמעות הדבר שניתן להגיש תביעה עד הגיע הילד לגיל 21.

 

באשר לתביעת הנזיקין: משרדינו בודק האם התאונה ארעה כתוצאה מהתרשלות של הגורם המזיק ובמקרים רבים ניתן לקבל כפל פיצוי אם הפגיעה נובעת מהשגחה לקויה במוסד החינוכי או בפעילות פנאי אחר הצהריים, בבית הספר, ברחוב או כתוצאה ממפגע, ליקוי בטיחותי וכיו"ב.

במקרים רבים ניתן לתבוע בנוסף לפוליסת תאונות אישיות של התלמיד את הגורם האחראי לתאונה ולקבל כפל פיצוי. כך למשל ילד שנפגע במסגרת פעילות בית הספר עקב רשלנות בהשגחה של המורים או עקב מפגע בתשתיות בית הספר ומתקניו, זכאי גם לתבוע את משרד החינוך או הרשות המקומית ולקבל בגין אותה פגיעה פיצוי נוסף לזה המשולם על פי פוליסת תאונות אישיות.

ילדים שנפגעו בגני משחקים עקב תקלה או מפגע בטיחותי במתקנים , קיבלו פיצוי גם מהרשות המקומית וגם על פי פוליסת תאונות אישיות. ילדים שנפגעו בעת נפילה מאופניים בשל בור במדרכה או מפגע בטיחותי אחר זכאים לתבוע את הרשות האחראית לתקינות המדרכה או הכביש בנוסף לפוליסת תאונות אישיות.

 

משרדינו מטפל שנים רבות בתביעות ילדים ותלמידים שנפגעו בגני השעשועים, שנפגעו בבית הספר כתוצאה מדלת לא בטיחותית שנטרקה על האצבע וגרמה לקטיעה חלקית ועוד, וזכינו ב"ה להשיג עבור לקוחותינו הקטינים פשרות בסכומים גבוהים.

 

חשוב ביותר לזכור כי מדובר בפגיעות של קטינים שיזדקקו בעתיד לכספי הפיצויים בגין פגיעתם , ולכן יש לשמור את כספי הפיצויים בחשבון על שם הקטין עד שימלאו לקטין 18 שנים.

 

לקבלת יעוץ ראשוני חינם השאר פרטים